Search

Privacy verklaring

Jafari Natuursteen BV, handelend onder naam Stonecenter, gevestigd aan Einsteinweg 20, 2627BN in Delft en gevestigd aan Spinveld 19, 4815HR in Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

StoneCenter Natuursteen Breda

Spinveld 19
4815 HR Breda
076 – 515 56 69
076 – 515 56 70
breda@jafarinatuursteenbv.nl
www.stonecenternatuursteen.nl

StoneCenter Natuursteen Delft

Einsteinweg 20
2627 BN Delft
015 – 257 49 90
015 – 257 32 95
delft@jafarinatuursteenbv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jafari Natuursteen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens zijn beschermd opgeslagen in ons systeem, waar alleen onze medewerkers daar toegang tot hebben. Jafari Natuursteen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U een vrijblijvende offerte te sturen en in geval van een opdracht deze te kunnen afhandelen.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U van onze aanbiedingen, open dagen etc. op de hoogte te houden dmv een nieuwsbrief mailing. Indien u zich hiervoor af wil melden, kunt u dit doen door op de link onder de e-mail te klikken.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Jafari Natuursteen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jafari Natuursteen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van  Jafari Natuursteen B.V.) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Jafari Natuursteen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jafari Natuursteen B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij moet u denken aan het boeken van een verhuislift.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jafari Natuursteen B.V. gebruikt cookies of vergelijkbare technieken voor een goede werkbaarheid van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jafari Natuursteen B.V. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar delft@jafarinatuursteenbv.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, op uw verzoek. Jafari Natuursteen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jafari Natuursteen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op +31(0)15-2574990 of via delft@jafarinatuursteenbv.nl